Szilágyi Veronika: A bioszisztemikus szomato-pszichoterápia

A Bioszisztemikus szomato-pszichoterápia egy integratív terápiás megközelítés, mely az amerikai pszichoterapeuta Jerome Liss és a francia neurobiológus Henri Laborit érzelmek neurofiziológiáját kutató munkáján, Ronald Laing fenomenológiai pszichiátriáján, David Boadella embriológiai modelljén, Ludwig von Bertalanffy, Gregory Bateson és Edgar Morin rendszerszemléletén, és Robert Stolorow és George Atwood interszubjektív megközelítésén alapul. Az érzelmi jelenségek biológiai gyökereinek magyarázatában… Bővebben »

Dr. Jerome Liss: A szerotonin-noradrenalin polaritás a gondolkodásban, érzelmekben és mozdulatokban: egy erőt adó eszköz a szomato-pszichoterapeuták kezében I. rész

Bevezetés A tudat monádikus (egyedüli vezérlésű) és diádikus (kombinált, kettős vezérlésű) állapotait négy fő neuromodulátor2 szabályozza. E neuromodulátorok jelenléte jelentősen csökken vagy működésük szabályozatlanná válik, amikor a csalódás, a szeparáció vagy a kudarc érzését éljük át. Mindezen újkeletű okok mögött ott vannak a már meglévő mindennapi szokások, az érzelmi attitűdök, egy támogató kapcsolat jelenléte vagy… Bővebben »

Dr Tihanyi Benedek T. és Czinege Ádám Balázs: Integráljuk Daniel Quinn civilizációkritikáját és a testpszichoterápiás nézőpontot

Az International Body Psychotherapy Journal-ben 2017-ben megjelent cikkünk átdolgozott fordítása. A civilizációhoz az egészség és életminőség javulását, az élethossz megnyúlását szokás kötni. Cikkünkben mégis a civilizáció olyan aspektusait mutatjuk be, melyek a testtel való kapcsolatra káros hatást fejtenek ki, és felvázoljuk, ezen információk relevanciáját és felhasználási lehetőségét egy (testközpontú) terápiás folyamatban. Mit jelent jól bánni… Bővebben »

Medgyesi Krisztina: Fókuszolás-orientált coaching: szelíd és eredményes út a változáshoz

Bevezetés Az előző évtizedekben nem csak a coaching ismertsége és népszerűsége nőtt, hanem a coaching módszerek palettája is további színekkel bővült. A coachok eszköztárának egy része (pl. Gestalt, dramatikus elemek, solution focus, stb.) a terápiás módszertanban gyökerezik. Más modellek és módszerek eleve a coaching keretrendszerében jöttek létre (pl. GROW modell (Alexander, Renshaw 2005), Vogelauer-modell, (Vogelauer… Bővebben »

Mislai Attila: Az abúzus teológia veszélyei

Kritikai észrevételek Alice Miller: A test kiáltása című könyvéhez A tehetséges gyermek drámája, vagy a Kezdetben volt a nevelés régi lelkes olvasójaként örömmel vettem kezembe, hogy annál nagyobb csalódással tegyem le végül a könyvet. Miller újabb kötetével nem csupán az a baj, hogy a romantikus mítoszképzés elfogultságainak, csúsztatásainak és végletes leegyszerűsítéseinek tárháza, hanem hogy mindez… Bővebben »

Uta Blohm: Interjú Martin Millerrel

Martin Miller pszichoterapeuta, Zürichben született, ma is ott él. Anyjáról, Alice Millerről, írott életrajza A tehetséges gyermek igazi drámája címmel 2013-ban jelent meg német nyelven. Az interjú eredetileg a könyv tartalmát kívánta hozzáférhetővé tenni az angol nyelvű olvasóközönség számára. Az alábbiakban a szerző által rövidített angol változat fordítását közöljük Uta Blohm: Köszönöm, hogy válaszol a… Bővebben »

Kántor Árpád: Kritikai visszatekintés Wilhelm Reich életművére

Elöljáró a diasorhoz Nyugodtan állíthatjuk, hogy Wilhelm Reich a pszichológia történetének egyik legvitatottabb szereplője. A Szomato-pszichoterápia atyja, Freud tanítvány, 6 évig a Bécsi pszichoanalitikus képző szeminárium vezetője, a huszadik századi szexuális forradalom programadó vezéralakja. Kizárták a kommunista pártból, ’33 után menekülnie kellett Németországból, majd kizárták a Német Pszichoanalitikus Egyesületből is. Műveit kétszer is megsemmisítették. 1935-ben… Bővebben »

Szomato-pszichoterápia

A szomato-pszichoterápia a pszichoterápiának egy hosszú történetre visszatekintő külön ága, mely mögött megalapozott elméleti paradigmákon nyugvó, jelentős mennyiségű irodalom és tudás áll. A szomato-pszichoterápia az elme-test működésre vonatkozó explicit elméleten alapszik, mely figyelembe veszi a test és elme közti kapcsolatok és interakciók komplexitását. A módszertan alapvetése szerint a test a teljes személy tükröződése, és a… Bővebben »

Barratt, Barnaby B.: Bevezetés egy új tudományágba I. rész

A szomatikus pszichológia és a test-orentált terápia fejlődése napjainkig I. rész Olyan korban élünk, amelyben az emberiség visszaemlékezik, újra felfedezi önmagát, mint a természet egy aspektusát. A nyugatias technokratikus világban ez meglehetősen fáradságos, kihívást jelentő, de ugyanakkkor üdítő folyamat. Egyúttal egy olyan korban is élünk, amikor az isteni újrafelfedezése nem egy megítélő és paternalista isten… Bővebben »

Conger, John P.: Áttétel és érintés

Nagyon sokféle testmunka létezik, azonban csak kevés olyan, pszichológiailag orientált módszer található közöttük, amely felelősséget vállal mindazért, ami a kapcsolat és az érintés velejárója. Például, a masszőrünkkel nem vizsgáljuk meg azt, amit egy érintés magában foglal. Mindazonáltal, e műfaj konvenciói, amelyben hallgatólagos és kölcsönös egyetértésben elvárjuk a határok biztonságos megtartását, mélyen érintenek bennünket. Ha egy… Bővebben »