2010 JÚNIUS 18-19.

A MAGYAR SZOMATO-PSZIChOTERÁPIÁS EGYESÜLET I. KONFERENCIÁJA

Péntek 2010. június 18.
10:00-18:00 BUDA László Szomatodráma
Maurizio STUPPIGIA Bioszisztémikus pszichoterápia
Richard MEYER A Ferenczi-féle pszichoanalízis három formájától a szomatoanalízis három keretéig
George BAAL, MÓZES Sándor: Izelitő az analitikus szinházterápiából
Szombat 2010. június 19.
Előadások
10:00-11:00 Richard MEYER, MÓZES Sándor Integrálhatjuk-e a pszichoterápiákat, ahogy azt Ferenczi tette (aktív módszerek, neo-katarzis és kölcsönös analízis)? A pszichoterápiás módszerek és elméletek integrációjának jelenlegi fejlődése
11:30-12:30 Peter GEISSLER:  Az analitikus testpszichoterápia jelenlegi fejlődése
ebédszünet
13:30-14:10 ANDREK Andrea Paradicsomi lét-e a magzati? Tények és hipotézisek az intruterin fejlődésről
Serge OLLIVIER Bepillantás a maszk, zene és tánc mediált “szocio-szomatoanalízisbe”
14:30-15:10 Denis DESFOURS:  Testi pszichoanalízis
CSABAI Márta  “A testtudat szerepe a gyógyító kapcsolati készségfejlesztésben”
15:30-16:10 IZSÓ Nóra Sofia:  EMDR – szemmozgás, deszenzitizálás, átdolgozás
KÖLTŐ András:  Hipnábilitás és testi figyelem
16:30-17:10 PINTÉR László: Testi memória és a testi páncélzat felolvasztása
SÜLE Ferenc Kristóf:  Transz-sejt-elem
17:30-18:10 INDRIES Krisztián
KAPUVÁRI Virág Pszichoszomatikus bázisra épülő mentálmasszázs
Műhelyfoglalkozások
13:30-15:30 PERÉNYI Csilla:  Feldenkrais, több mint mozgás!
ZÁM Mária: Az öröm helye a testben – táncold életre magad
16:00-18:00 Denis DESFOURS: Boxterápia
HEINCZ Orsolya: Alexander módszer
TESZÁRY Judith: Testbeszéd/ Egy valóság két aspektusa
13:30-18:00 Peter GEISSLER: Az analitikus testpszichoterápia jelenlegi fejlődése
HAVELKA Judit:  “Traumaszemüveg”
MÁRTON Éva, PÓLYA Judit: Testi bölcsességünk felfedezése: fókuszolás
MONDOK Árpád Transztánc
Richard MEYER Igaz jelenlét és plenáris élmény
SAÁRY Kornélia: Érzelmeink testünk szobrát a saját képükre vésik
18:30-20:30 George BAAL, MÓZES Sándor: Terápia, mert színház ? Színház, mert terápia? Az analitikus színházterápia néhány mozzanatának bemutatója
Vasárnap 2010. június 20.
Előadások
10:00-11:00 BAGDY Emőke Sejtek, sejtések, bizonyosságok
11:30-12:30 Maurizio STUPPIGIA Bioszisztémikus pszichoterápia
ebédszünet
13:30-14:10 MIKLÓS Barbara  
LÁZÁR Imre
14:30-15:10 Asbjorn O. FALEIDE Karakteranalitikus vegetoterápia, egy strukturált, klinikai kísérlet
TORNYOSSY Mária:  A transzlégzés által kiváltott módosult tudatállapot jellemzése és ennek összevetése a magzati– és csecsemőkori élménymodalitásokkal
15:30-16:10 HORVÁTH Éva: SEJTéseim – ébredő érzékenységünk a testtapasztalat tükrében
FEHÉR Pálma Virág, KECSKÉS Beáta:  Testkép pszichoanalitikus megközelítése és diagnosztikai tapasztalatok a testkép-szobor teszt klinikai alkalmazásával SCH pácienseknél
16:30-17:10 JAKUBOVICS Edit: Hipno-szuggesztív technikák a mindennapi orvosi gyakorlat során
Jean-Luc DECONINCK
17:30-18:10 BUDA László Szomatodráma
Műhelyfoglalkozások
13:30-15:30 NÉVERI Emese Gyógyítás és öngyógyítás hipnózisban
FEHÉR Pálma Virág, KECSKÉS Beáta: “Art brut és szomatoterápia”
LÁZÁR CSEKE Éva: Test-kép hipnózissal és  (pocakkal)
Jean-Luc DECONINCK
16:00-18:00 TORNYOSSY Mária: Bevezetés a csoportos transzlégzésbe „vivation”-módszerrel
Asbjorn O. FALEIDE A Wilhelm Reich és Ola Raknes által kidolgozott klasszikus karakteranalitikus vegetoterápiája
13:30-18:00 KIS Tibor Cece, LASZLOVSZKY Ágnes Integrált tánc- és kifejezésterápia
MERÉNYI Márta, CSONTOS Zoltán: Az alkotás útja a pszichodinamikus mozgás- és táncterápiában
Richard MEYER: Pszicho-szomatoanalízis
OROSZ Katalin: Születni – újjászületni
PINTÉR László: Testi memória és a testi páncelzat felolvasztása
18:30.19:30 Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület bemutatkozása
20:00-21:00 Kultúrális program