2010 JÚNIUS 18-19.

A MAGYAR SZOMATO-PSZIChOTERÁPIÁS EGYESÜLET I. KONFERENCIÁJA

Péntek 2010. június 18.
10:00-18:00BUDA LászlóSzomatodráma
Maurizio STUPPIGIABioszisztemikus pszichoterápia
Richard MEYERA Ferenczi-féle pszichoanalízis három formájától a szomatoanalízis három keretéig
George BAAL, MÓZES Sándor:Izelitő az analitikus szinházterápiából
Szombat 2010. június 19.
Előadások
10:00-11:00Richard MEYER, MÓZES SándorIntegrálhatjuk-e a pszichoterápiákat, ahogy azt Ferenczi tette (aktív módszerek, neo-katarzis és kölcsönös analízis)? A pszichoterápiás módszerek és elméletek integrációjának jelenlegi fejlődése
11:30-12:30Peter GEISSLER: Az analitikus testpszichoterápia jelenlegi fejlődése
ebédszünet
13:30-14:10ANDREK AndreaParadicsomi lét-e a magzati? Tények és hipotézisek az intruterin fejlődésről
Serge OLLIVIERBepillantás a maszk, zene és tánc mediált “szocio-szomatoanalízisbe”
14:30-15:10Denis DESFOURS: Testi pszichoanalízis
CSABAI Márta “A testtudat szerepe a gyógyító kapcsolati készségfejlesztésben”
15:30-16:10IZSÓ Nóra Sofia: EMDR – szemmozgás, deszenzitizálás, átdolgozás
KÖLTŐ András: Hipnábilitás és testi figyelem
16:30-17:10PINTÉR László:Testi memória és a testi páncélzat felolvasztása
SÜLE Ferenc Kristóf: Transz-sejt-elem
17:30-18:10INDRIES Krisztián
KAPUVÁRI VirágPszichoszomatikus bázisra épülő mentálmasszázs
Műhelyfoglalkozások
13:30-15:30PERÉNYI Csilla: Feldenkrais, több mint mozgás!
ZÁM Mária:Az öröm helye a testben – táncold életre magad
16:00-18:00Denis DESFOURS:Boxterápia
HEINCZ Orsolya:Alexander módszer
TESZÁRY Judith:Testbeszéd/ Egy valóság két aspektusa
13:30-18:00Peter GEISSLER:Az analitikus testpszichoterápia jelenlegi fejlődése
HAVELKA Judit: “Traumaszemüveg”
MÁRTON Éva, PÓLYA Judit:Testi bölcsességünk felfedezése: fókuszolás
MONDOK ÁrpádTransztánc
Richard MEYERIgaz jelenlét és plenáris élmény
SAÁRY Kornélia:Érzelmeink testünk szobrát a saját képükre vésik
18:30-20:30George BAAL, MÓZES Sándor:Terápia, mert színház ? Színház, mert terápia? Az analitikus színházterápia néhány mozzanatának bemutatója
Vasárnap 2010. június 20.
Előadások
10:00-11:00BAGDY EmőkeSejtek, sejtések, bizonyosságok
11:30-12:30Maurizio STUPPIGIABioszisztémikus pszichoterápia
ebédszünet
13:30-14:10MIKLÓS Barbara 
LÁZÁR Imre
14:30-15:10Asbjorn O. FALEIDEKarakteranalitikus vegetoterápia, egy strukturált, klinikai kísérlet
TORNYOSSY Mária: A transzlégzés által kiváltott módosult tudatállapot jellemzése és ennek összevetése a magzati– és csecsemőkori élménymodalitásokkal
15:30-16:10HORVÁTH Éva:SEJTéseim – ébredő érzékenységünk a testtapasztalat tükrében
FEHÉR Pálma Virág, KECSKÉS Beáta: Testkép pszichoanalitikus megközelítése és diagnosztikai tapasztalatok a testkép-szobor teszt klinikai alkalmazásával SCH pácienseknél
16:30-17:10JAKUBOVICS Edit:Hipno-szuggesztív technikák a mindennapi orvosi gyakorlat során
Jean-Luc DECONINCK
17:30-18:10BUDA LászlóSzomatodráma
Műhelyfoglalkozások
13:30-15:30NÉVERI EmeseGyógyítás és öngyógyítás hipnózisban
FEHÉR Pálma Virág, KECSKÉS Beáta:“Art brut és szomatoterápia”
LÁZÁR CSEKE Éva:Test-kép hipnózissal és  (pocakkal)
Jean-Luc DECONINCK
16:00-18:00TORNYOSSY Mária:Bevezetés a csoportos transzlégzésbe „vivation”-módszerrel
Asbjorn O. FALEIDEA Wilhelm Reich és Ola Raknes által kidolgozott klasszikus karakteranalitikus vegetoterápiája
13:30-18:00KIS Tibor Cece, LASZLOVSZKY ÁgnesIntegrált tánc- és kifejezésterápia
MERÉNYI Márta, CSONTOS Zoltán:Az alkotás útja a pszichodinamikus mozgás- és táncterápiában
Richard MEYER:Pszicho-szomatoanalízis
OROSZ Katalin:Születni – újjászületni
PINTÉR László:Testi memória és a testi páncelzat felolvasztása
18:30.19:30Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület bemutatkozása
20:00-21:00Kultúrális program